C Sınıfı İş Güvenliği: Uzmanlık, Eğitim ve Sertifikasyon Rehberi

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmak hemen Gebze Yağmur Akademi Eğitim katılmalısınız. Yeni dönem kayıt kampanyalarını kaçırmamak için acele edin
C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı

C Sınıfı İş Güvenliği Nedir?

C sınıfı iş güvenliği, az tehlikeli iş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeleri ifade eder. Bu uzmanlık alanı, iş yerlerinde risk değerlendirmesi yaparak, çalışanların güvenliğini artırmayı hedefler. İş sağlığı ve güvenliği kanunları çerçevesinde belirlenmiş kurallar ve standartlar uygulanır.

 

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?

C sınıfı iş sağlığı güvenliği uzmanı, az tehlikeli iş yerlerinde çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alan profesyoneldir. Görevleri:

 • İş yerlerinde tehlike ve risk değerlendirmesi yapmak
 • Çalışanlara güvenlik eğitimleri vermek
 • Acil durum planları hazırlamak
 • İş kazalarını önlemek için önlemler almak
 • Yasal mevzuata uyumu denetlemek

C Sınıfı İSG Uzmanı Olma Şartları

C sınıfı İSG uzmanı olmak için, ilgili bir üniversiteden mezun olmak ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak gereklidir. Ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda başarılı olunmalıdır. Başarılı olmak için adaylar 70 ve üzeri puan almalıdır. Sertifika alındıktan sonra, uzmanlar az tehlikeli iş yerlerinde çalışabilir.

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, uzman adaylarına temel iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini sağlar. Eğitimde, risk değerlendirmesi, iş sağlığı mevzuatı, iş kazaları ve meslek hastalıkları konuları ele alınır. Ayrıca, pratik uygulamalar ve vaka analizleri ile uzman adaylarının yetkinlikleri artırılır.

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Nasıl Alınır?

C sınıfı iş güvenliği sertifikası almak için öncelikle eğitim programına katılmak gerekir. Eğitim tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından düzenlenen sınava girilir. Sınavı başarıyla geçen adaylar, C sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikası almaya hak kazanır. Bu sertifika, uzmanların yasal olarak görev yapabilmesini sağlar.

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Olarak Kariyer Olanakları

C sınıfı iş güvenliği uzmanları, az tehlikeli iş yerlerinde çalışma imkanı bulur. Kamu ve özel sektörde çeşitli iş alanlarında görev alabilirler. Maaşlar, iş yerinin büyüklüğü ve sektöre göre değişiklik gösterir. Kariyer gelişimi için sürekli eğitim ve deneyim kazanmak önemlidir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İçin Gerekli Beceriler

Başarılı bir C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için, risk analizi yapabilme, etkili iletişim kurma ve detaylara dikkat etme becerileri önemlidir. Ayrıca, mevzuata hakimiyet ve problem çözme yetenekleri de kritik öneme sahiptir. Sürekli eğitim ve mesleki gelişim, uzmanların becerilerini artırmalarına yardımcı olur.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmanın Avantajları

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak, birçok avantajı beraberinde getirir. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Artan iş imkanları: C sınıfı iş güvenliği uzmanlarına olan talep, işyerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak için artan farkındalıkla birlikte artmaktadır. Bu nedenle, bu alanda uzmanlaşmak size birçok iş imkanı sunabilir.
 • Daha yüksek maaşlar: C sınıfı iş güvenliği uzmanları, diğer meslek gruplarına kıyasla daha yüksek maaşlar almaktadır.
 • Kariyer gelişimi: C sınıfı iş güvenliği uzmanları, deneyim ve bilgi birikimleri doğrultusunda kariyerlerinde ilerleme imkanı bulabilirler.
 • Topluma katkıda bulunma: C sınıfı iş güvenliği uzmanları, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumaya katkıda bulunarak topluma önemli bir katkı sağlarlar.

 

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olma şartları aşağıda belirttiğimiz gibidir:

 • Meslek Yüksek Okullarının 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olmak
 • İlgili üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinden mezun olmak
 • Teknik öğretmenlik mezunu olmak
 • Fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden mezun olmak
 • Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak
 • Bakanlık tarafından düzenlenen sınava katılmak
 • Sınavda başarılı olmak
 • Sertifika alarak az tehlikeli iş yerlerinde yasal olarak görev yapmak

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Olmak için Gereken Nitelikler

Gerekli nitelikler:

 • İlgili üniversiteden mezun olmak
 • Bakanlık onaylı bir eğitim programına katılmak
 • Eğitimde risk değerlendirmesi, mevzuat bilgisi, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi konuları öğrenmek
 • Bakanlık tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmak
 • Güçlü iletişim becerileri, analitik düşünme yeteneği ve dikkatli olma

C Sınıfı İş Güvenliği Hangi İşyerlerinde Uygulanır?

C sınıfı iş güvenliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok farklı işyerinde uygulanır:

 • Ofisler
 • Mağazalar
 • Okullar
 • Hastaneler
 • Oteller
 • Restoranlar
 • Atölyeler
 • Depolar

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları

C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği konuları 5 (beş) ana başlık altında toplanabilir. C sınıfı iş güvenliği konularının yaklaşık dağılımı şöyledir:

Hukuk

%5

Sağlık

%10

Genel İSG Konuları

%15

Mevzuat

%30

Teknik

%40

 

Adaylar başarılı olmak için 50 soruluk sınavdan 70 ve üzeri puan almak zorundadır. Dolayısıyla C sınıfı İSG adayları sınavda en az 35 soruyu doğru cevaplamalıdır. Sınav süresi ise 75 dakika olarak belirlenmiştir.

Gebze Yağmur Akademi ile C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi

Gebze Yağmur Akademi (GYA), C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi sunarak, uzman adaylarına kapsamlı ve kaliteli bir eğitim sağlar. Eğitim programlarımız, deneyimli eğitmenler tarafından verilir ve güncel mevzuata uygun olarak düzenlenir. Pratik uygulamalar ve vaka analizleri ile desteklenen eğitimlerimiz, uzman adaylarının kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi için Gebze Yağmur Akademiye şimdi başvuru yaparak yağmur akademiden ilgili eğitimi alabilirsiniz. Hem uzmanlık sınavı için sınav hakkınızı bizimle kazanıp hem de Sınav başarı oranınızı siz de bizimle yükseltebilirsiniz.

C Sınıfı İş Güvenliği Eğitimi Detayları

1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
3. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
4. Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
5. Temel Hukuk
6. İş Hukuku
7. Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
8. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
9. İSG Hizmetleri
10. İSG Kurulları
11. İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
12. Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
13. Çalışma Ortamı Gözetimi
14. İş Hijyeni
15. İşyeri Bina ve Eklentileri
16. Fiziksel Risk Etmenleri
17. Kimyasal Risk Etmenleri
18. Biyolojik Risk Etmenleri
19. Psikososyal Risk Etmenleri
20. Ergonomi
21. Korunma Politikaları
22. Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
23. Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
24. Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
25. Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
26. El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
27. Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
28. Yangın
29. Acil Durum Planları
30. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
31. Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
32. Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
33. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
34. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
35. Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
36. Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
37. İnşaat İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
38. Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
39. Kişisel Koruyucu Donanımlar
40. İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İSG
41. İş Kazaları
42. Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
43. İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
44. Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
45. Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
46. Çalışma Hayatında Etik
47. Yetişkin Eğitimi, İş Yerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
48. Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
49. Değerlendirme ve Son Test

 • 81 saat Pasif uzaktan eğitim
 • 99 saat Zoom Canlı Bağlantı Online eğitim
 • 40 saat pratik eğitim (Staj) 

• Eğitim süresi 6 saat/gündür.
• Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
• Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.
• Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.
• Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.
• Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.