Yüksekte Çalışma Eğitimi Nedir?

Yüksekte Çalışma Eğitimi ; düşme sonrası yaralanma yaşanabilecek yükseklikte çalışan kişilerin güvenliğini sağlamak ve oluşacak iş kazalarını önlemek için çalışanlara verilen eğitimdir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi inşaat, depoculuk, rüzgar tribünü, dış cephe temizliği gibi işlerde çalışan, yaptığı iş gereği düştüğünde hayati tehlike oluşabilecek kişilerin alması yönetmelik kapsamında zorunlu hale getirilmiş önemli bir eğitimdir.

Yüksekte Çalışma düşüldüğü zaman yaralanma riski bulunan işlerde çalışan kişilerin çalışma ortamına verilen addır. Bu tarz işlerde çalışan kişiler doğru eğitimleri almadıkları takdirde çalıştıkları süreçte sağlık ve güvenlikleri tehdit altında olur.

Ülkemizde özellikle inşaat sektöründe çok fazla iş kazası yaşanmaktadır. 3 metreden daha yüksekten düşmelere bağlı iş kazalarının hepsi ciddi yaralanma, kalıcı hasar veya ölümle sonuçlanmaktadır.

Yaşanan ölümlü kazaların %78 i Yüksekte Çalışma kaynaklıdır. Sadece inşaat sektöründe çalışan kişiler değil, merdiven veya iskele kullanarak çalışan tüm işçiler eğitim almadan işlerini yapmaları halinde büyük risk altında kalırlar.

Yüksekte Çalışma Eğitimini Kimler Verebilir?

Yüksekte Çalışma Eğitimi İş Güvenliği Uzmanları ve SPRAT/ IRATA Sertifikasına sahip eğitmenler tarafından verilir. Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel engeli bulunmayan, psikolojik yapısı sağlam tüm bireyler bu eğitimleri alabilir.

Yağmur Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Merkezi bünyesinde uzun yıllardır Yüksekte Çalışma Eğitimi başarıyla verilmekte olup binlerce çalışanın iş güvenliği sağlanmıştır.

Sunduğumuz Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri iş güvenliği uzmanlarımız ve uluslar arası Yüksekte Çalışma Sertifikasyon Sistemi olan SPRAT/ IRATA eğitimine sahip hocalarımız tarafında kombine şekilde 2 aşamada verilmektedir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Sertifikası

Yüksekte Çalışma Eğitimi sonrası iş güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata sertifikası sahibi eğitmenimiz tarafından düzenlenen sınavda başarı sağlayan bireyler “Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” başarı sertifikası sahibi olmaya hak kazanırlar.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Sertifikası sahibi bireyler Yüksekte Çalışma gerektiren işlere başvuru yaptıkları zaman bu görevlerde çalışacak bilgiye sahip olduklarını bu sertifika ile kanıtlayabilirler.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Geçerlilik Süresi

Yüksekte Çalışma Eğitimi 2 yıl geçerlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilen bu tür eğitimlerde kişiye kazandırılan beceriler zaman içinde unutulabilmektedir. Ayrıca eğitim sırasında yapılan uygulamalarda zamanla gelişimler ve değişmeler yaşanmaktadır.

Çalışanların bilgilerinin taze tutulması ve gelişen teknoloji ile kullanılmaya başlanan yöntemler konusunda bilgi sahi olmaları için Yüksekte Çalışma Eğitimi 2 yılda bir yenilenmelidir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Kaç Saat?

Yüksekte Çalışma Eğitimi almak isteyen kişiler temel eğitimi 1 gün / 8 saat içerisinde tamamlar. İleri seviye eğitim için devam eden kursiyerler ise 2 gün / 16 saat süren bir eğitime tabi tutulur.

Yüksekte Çalışma Eğitimi kapsamında temel eğitim veya ileri seviye eğitim sürecinde öğreneceğiniz konuları yazımızın devamında Yüksekte Çalışma Eğitimi Konuları içerisinde bulabilirsiniz.

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

Eğitimin Kapsamı

Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.

Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.

Eğitimin Koşulları

Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve işyerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir. Eğitim İş güvenliği uzmanlarımızla, uluslar arası yüksekte çalışma sertifikasyon sistemi olan SPRAT/ IRATA eğitimine sahip eğitmenlerimiz tarafından senkronize bir şekilde 2 kademeli verilecektir.

Eğitimin Tekrarı

Genel olarak bu tür eğitimlerde kazandırılan beceri ve uygulama alışkanlıklarının zaman içinde yıpranması söz konusudur. Bu tür kayıplardan dolayı oluşacak işyeri güvenliği risklerini bertaraf etmek için bu eğitimin 2 yılda bir kez tekrarlanması ve katılımcıların sınav kayıtlarının saklanması önerilir.

Sertifikalandırma

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Konuları

Yüksekte Çalışma Eğitiminin İçeriği :
 1. Kanunlar (İş güvenliğinde Yüksekte Çalışma ve Düşmeyi önleyici sistemler ile ilgili yasal mevzuat)
 2. İş ve işverenin yükümlülükleri
 3. Standartlar
 4. Yüksekten düşme nedir ?
 5. Kaza istatistikleri ve bunların değerlendirilmesi.
 6. Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri almak neden önemlidir?
  • Yüksekte çalışma sırasında dikkat edilecek noktalar
   • Temel güvenlik kuralları
   • İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi
   • Merdiven / iskelenin kurulması, sabitlenmesi, vb.
   • Kişisel koruyucu ekipmanlar
   • Barikatlama
 7. Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi
  • Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler
  • Kobra, yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler
  • Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi
  • Müteahhitler için uygulamalar

Düşmeyi Engelleyici Sistemler:

 1. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nelerdir? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin özellikleri.
 2. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nasıl kullanılır? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin kullanımı.

Düşmeyi Durdurucu Sistemler:

 1. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nelerdir? Genel teçhizatlar tanıtılır. İçlerinden en çok kullanılanlar detaylandırılır.
 2. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nasıl kullanılır? Genel kullanımı ve içlerinden en çok kullanılanların özelliklerinin anlatımı.

Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar:

 1. Merdivenler
  • seyyar
  • sabit
  • hareketli
 2. Korkuluklar
  • metal (gemi, tekne, tank vb)
  • ahşap vb.
 3. İskeleler
 4. Dar alanlar
 5. Çatılar
 6. Boşluklar

Temel Yüksekte Çalışma Modülü

 1. Standart personel koruyucu ekipmanlar
 2. Düşmeden korunmanın hiyerarşisi
 3. Düşmeden korunmanın teorisi ve uygulamaları
 4. Temel emniyet ipi kullanımı ve düğümler
 5. Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
 6. Emniyet sistemleri içinde çalışma pozisyonları
 7. %100 enerji tutucu bağların kullanımı
 8. Yasal iş güvenliği kural ve standartları
 9. Tehlikeli maddeler konusunda yasal uygulamalar
 10. Risk değerlendirme ve korunma metodolojisi
 11. İş emri ve saha uygulamaları
 12. İşyerine özel uygulamaların teorik ve pratikleri
 13. Malzeme denetlemesi, bakımı ve koruma yöntemleri
 14. Çalışma günlüğü ve diğer belgelerin doldurulması,
 15. İş sistemlerdeki değişik açıların yarattığı yük değişimleri
 16. Düşme faktörü kavramı ve önlemler
 17. Yükleme / indirme sistemleri ve makara kullanımı
 18. İş planı ve alanın organizasyonu
 19. Güvenlik alıştırmaları

Eğitim sonunda katılımcıların kazanılması hedeflenen davranış şekilleri;

 • Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını sayabilecekler,
 • Düşme kinetiğini açıklayabilecekler,
 • Yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecekler,
 • Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan riskli davranışları tanımlayabilecekler,
 • Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini tanıyacaklar,
 • Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donatıların standartlarını kontrol edebilecekler,
 • Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri belirleyebilecekler,
 • Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini tanımlayabilecekler,
 • Emniyet kemerinin doğru kuşanıldığını ve uygun doğru merdiven kullanıldığını kontrol edip doğrulayabilecekler,
 • Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları konusunda bilgi edineceklerdir.
Süresi : 8 Saat / 1 gün

+ KURTARMA UYGULAMALARI MODÜLÜ (Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün)

 1. İple iniş uygulamalar
 2. İstasyon kurulumu, basit istasyonlar
 3. Merdiven, nacelle, ve pervanelerden kurtarma
 4. Kurtarıcının kendini güvenliğini sağlaması
 5. Otomatik indiricilerin kullanımı
 6. Süspansiyon (asılı kalma) travması ve yaralı durum yönetimi
Kurtarma Uygulamaları Değerlendirme Sınavı

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda Kurtarma Uygulamaları Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

+ İP TEKNİSYENİ EĞİTİMİ MODÜLÜ (Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün)

 • Malzeme ve Bakımı
 • Düğümler
 • Kaydırmalı ve sıkıştırmalı Düğümler
 • Back up aracı kullanımı
 • Çıkış aleti ile tırmanma – inme
 • İniş aleti ile çıkış iniş kilitleme
 • Oturak kullanımı
 • Düğüm aşımı
 • İpten ipe transfer
 • Yön değiştirme
 • Kısa tekrar emniyeti
 • Uzun Tekrar Emniyeti
 • Köşe aşımı
 • İp koruması yerleştirilmesi ve aşımı
 • Basit emniyet noktaları
 • Yük dağıtımı esaslı emniyet noktaları
 • İp kurtarma düğümü ve emniyet noktası
 • Önceden hazırlanmış noktaya İndirme
 • Mekanik istasyon noktaları
 • Şok emici göbek bağı kullanımı
 • Yapay tırmanış
 • İletişim halinde emniyet alma
 • İndirme
 • İniş pozisyonunda kurtarma
 • Çıkış pozisyonunda kurtarma
 • Engelli noktalardan kurtarma
 • Kısa istasyon kurtarması
 • Çapraz çekme çalışması
 • Kılavuz ip ya da gergi hattı kurulması – kurtarması
 • Yapay travesten kurtarma
 • Takım kurtarma çalışması
 • Yorumlama

Yüksekte Çalışma Eğitimi eğitimi için Yağmur akademiye şimdi başvura yaparak yağmur akademiden yüksekte çalışma eğitimi alabilirsiniz. Hem uzmanlık sınavı için sınav hakkınızı bizimle kazanıp hem de Sınav başarı oranınızı siz de bizimle yükseltebilirsiniz.